top of page
Brinkhallin kartanon historia

Gårdsplanernas och trädgårdarnas uppkomst

Brinkhall gård ligger på ön Kakskerta i Åbo, mellan havsstranden i norr och sjön Kakskerta träsk i söder. På de idag 34 hektar stora ägorna ligger en av Finlands äldsta engelska parker samt en historisk fruktträdgård. **Trots att Kakskerta stenkyrka är relativt ung, bara från 1700-talet, är detta ett av de äldsta kulturlandskapen i Finlands, vilket märks både på växtligheten och vyerna.

I slutet av 1700-talet var den engelska trädgården på Brinkhall, liksom dess motsvarigheter i Raadelma i Pikis och Monrepos i Viborg, de första i sitt slag i Finland. Trädgården anlades av Gabriel von Bonsdorff, byggherre till gårdens nuvarande byggnader, till ritningar av en tysk trädgårdsmästare. Trädgården representerade de nyaste strömningarna på sin tid. Före den bonsdorffska parken låg där en symmetrisk trädgård i tiden anlagd av gårdens grundare Hans Eriksson. **Den första versionen av gårdens nuvarande? trädgård är möjligen anlagd redan strax efter Stora ofreden, som varade åren 1714-1721.

Den nuvarande fruktträdgården ligger på samma ställe och i samma rutmönster som de trädgårdar som anlades under Gabriel von Bonsdorffs och hans föregångares tid. De planteringar – med upp till 5 000 äppelträd som mest – som anlades under släkten Rambergs tid (1926-68) har sedermera minskats betydligt. På de åkrar där det då växte äppelträd odlar man nu annat, och trädgården är ungefär lika stor som på 1700-talet. Numera finns det ett femtital gamla äppelträd i trädgården.

Bonsdorff var också en av de konstituerande medlemmarna av Finska Hushållningssällskapet. Det föll sig alltså naturligt att han även på sin egen gård hade betydande odlingar. En central ställning för trädgården hade odlandet av frön för köksväxter. Bonsdorff skrev också en köksträdgårdshandbok att ges på köpet åt dem som köpte frön från hans trädgård. I det 32-sidiga opuset tillråds odling av många olika nyttoväxter och användning av dem inom matlagning och läkekonst. Handboken återspeglar klart Bonsdorffs bakgrund som naturvetenskapare och läkare och hans iver för upplysningstiden nyttotänkande.

Brinkhalls park är öppen för besökare hela året om. De som rör sig där ombeds visa hänsyn till både naturen och de människor som kanske håller möte eller fest på godset, och undvika att röra sig utanför gångar och stigar. Skörden av fruktträd och bärbuskar på Brinkhall tillkommer – liksom de växter och plantor som växer på området – endast gården själv.

Sedan år 2003 har Stiftelsen för Kulturarvet i Finland förvaltat godsets park och trädgård och de omgivande skogarna, åkrarna och ängarna. En del av Brinkhalls skogar hålls som parkskog. Gammal kulturinfrastruktur, såsom stenlagda stigar och stengärdsgårdar, som varit igengrodda har tagits fram under grönskan. En del av skogen skall lämnas i orört naturligt skick.

Brinkhall
Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö ry

BRINKHALL

  • Facebook - Black Circle

Brinkhall Manor

Stiftelsen för Kulturarvet i Finland

Brinkhallsvägen 414, Åbo FIN-20960

Uthyrning: +358 44 094 0048

Café: +358 44 054 8363

info@brinkhall.fi

Vi användar

cookies.

bottom of page