top of page

Brinkhalls ägare genom åren

1566–1608  Hans Eriksson (adlad 1576, av ätten Brinkala)


1608–1615   Krister Hansson (ätten Brinkala), ryttmästare, gift med Brita Cruus (af Edeby)


1615–1623    Jesper Cruus af Edeby, riksskattmästare, bror till Brita Cruus


1623–1645   Brita De la Gardie, (Jespers änka)


1645–1661   Catharina Oxenstierna, grevinna, (änka till Britas son från hennes andra äktenskap)


1661–1716     Anna Maria Cruus af Gudhem, friherrinna


1716–1729    arvtagarna till Anna Maria Cruus


1730–1736   Johan Henrik Hamilton af Hageby, generalmajor, måg till Anna Marias son


1737–1746   Hamiltons arvtagare


1746–1761    Julius Fredrik Ritz, regementsfältskär


1762–1766   Henrik Johan Kreij, brukspatron


1767–1792    Joachim von Glan, hovrättsråd, (måg till Henrik Johan)


1793–1831    Gabriel Bonsdorff, adlad von Bonsdorff, professor, arkiater


1831–1845    von Bonsdorffs arvtagare


1846–1848  Carl Johan Sallmén, brukspatron, (måg till Gabriel von Bonsdorff)


1848–1873   Fredrika Wilhelmina Sallmén, (dotter till Gabriel von Bonsdorff, änka till Carl Johan Sallmén)


1873–1886   Bengt Johan Krook, generalmajor


1886–1887   Gerda Matilda Krook, (Bengt Johans dotter)


1887–1888   Karl Gustav Nyman, stadsfiskal


1888–1894   Waldemar Spoof, referendariesekretare


1894–1902   Ebba Maria Spoof, (änka till Waldemar)


1902–1915    Feodor Maximilian Aminoff, friherre, polismästare


1915–1926    Emil Sarlin, bergsråd


1926–1967   Georg Werner Ramberg, direktör, och makan Ellen Ulrika Margaretha (f. Junnelius)


1967–2001   Åbo stad


2001–            Stiftelsen för Kulturarvet i Finland (övertogs år 2003)

Brinkhall
Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö ry

BRINKHALL

  • Facebook - Black Circle

Brinkhall Manor

Stiftelsen för Kulturarvet i Finland

Brinkhallsvägen 414, Åbo FIN-20960

Uthyrning: +358 44 094 0048

Café: +358 44 054 8363

info@brinkhall.fi

Vi användar

cookies.

bottom of page