top of page
Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö ry

STIFTELSEN FÖR FINLANDS KULTURARV

Stiftelsen för Kulturarvet i Finland grundades år 1986 i syfte att vårda och sköta om kulturhistoriskt, arkitektoniskt och landskapsmässigt värdefulla objekt och föremålssamlingar. Såsom stiftelsens grundare verkade bl.a. Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden samt många kultur-, kommunal- och landskapsorganisationer.

STIFTELSENS OBJEKT
Idag är det Stiftelsen för Kulturarvet i Finland som äger Brinkhall. Därutöver äger stiftelsen huset Lammintalo i Sammatti (som sedan 2009 är sammanslagen med Lojo kommun), där Elias Lönnroths bodde under sin ålderdom, och utsiktsberget Haukkavuori i Rautjärvi kommun. På berget finns en gränsmarkering av år 1722 från freden i Nystad (1721) inristad i klippan. Objekten har kommit i stiftelsens ägo genom donationer och testamenten. Stiftelsens objekt har av Museiverket slagits fast som nationellt betydande kulturhistoriska miljöer.

Stiftelsen underhåller och utvecklar sina objekt i syfte att dels bevara deras genuina fysiska och andliga arv, dels skapa levande atmosfär och aktiviteter, och dels sprida kunskap om vårt kulturarv. Objekten är inga museer utan ställen där det ordnas kulturevenemang och det händer saker och ting. Ställena uthyrs för tillställningar av många olika slag.
 

Även i andra europeiska länder finns motsvarande organisationer. En del av dem har inordnat sig under kulturarvsorganisationen Europa Nostra. En förebild vid grundandet av Stiftelsen för Kulturarvet i Finland var i synnerhet Brittiska National Trust.

STYRELSEN FÖR STIFTELSEN FÖR KULTURARVET I FINLAND

Ordförande

Kaija Hartiala, LKT

Medlemmar:

Erik Bonsdorff

Ilkka Haavisto 

Heikki Häyhä

Ben Rapinoja

Miia Tammisto-Lehtinen

Brinkhall
Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö ry

BRINKHALL

  • Facebook - Black Circle

Brinkhall Manor

Stiftelsen för Kulturarvet i Finland

Brinkhallsvägen 414, Åbo FIN-20960

Uthyrning: +358 44 094 0048

Café: +358 44 054 8363

info@brinkhall.fi

Vi användar

cookies.

bottom of page